Feketével jelölt dolgok a turistatérképeken

Jenő kunyhó a Visegrádi-hegységben

Fekete (vagy sötétszürke) színnel általában a mesterséges, azaz ember alkotta tereptárgyakat jelölik a turistatérképek, de ezeken felül is van néhány kiemelt jelzés. A többségük „maradandó”, azaz egy régi térkép is tartalmazza ezeket, így segíthetnek a tájékozódásban. Itt áttekintheted őket!

Mesterséges tereptárgyak

Magyarországon nincs olyan nagy kiterjedésű terület, ami ne tartalmazna mesterséges tereptárgyakat. Ha eltévedsz, akkor biztos lehetsz benne, hogy egy adott irányba haladva kevesebb, mint egy órán belül biztosan belebotlasz valamibe, ami segíthet a tájékozódásban.

A mesterséges tereptárgyakra jellemző, hogy szinte mind méreten felül vannak ábrázolva a turistatérképeken, mivel méretarányosan ábrázolva általában nem látszanának. Tájékozódási szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be, vagy népszerű túracélpontok, és hosszú éveken keresztül jól láthatók, azonosíthatók, nem változékonyak, mint például a növényzet.

A méreten felüli ábrázolás ára sajnos az, hogy pontos mérésekhez nehéz használni ezeket a tárgyakat a térképen. Mindegyik esetében ismerni kellene, hogy melyik az a pontja (vagy vonala), amelyik a valós terepi helyét mutatja.

Vonalas tereptárgyak

Vonalas tereptárgyak azok, amelyeket általában könnyű követni, akár több száz vagy ezer méteren keresztül. A hosszuk jellemzően sokszorosa a szélességüknek, innen kapták a nevet.

A legszembetűnőbb vonalas, mesterséges tereptárgyak az utak, amelyek sokféleképpen lehetnek ábrázolva az út minőségétől és a közlekedési lehetőségektől függően.

Az utakhoz hasonló vonalas tereptárgyak a vasúti és ipari pályák, ezeken történhet személyszállítás, de teherszállítás is, például bányák közelében drótkötél pálya vagy magasabb csúcsokon lévő épületeknél felvonók. A vasúti sínekhez kapcsolódnak maguk a sínek, amelyek futhatnak töltéseken is.

kisvasút térképen
Kisvasút kanyarog az erdőben. A folyamatos vonallal jelzett sínpálya merőleges rövid vonalkákkal van jelezve.
kisvasút
Ha éppen nem is jár a kisvasút, a síneket könnyű követni gyalog is.
sífelvonó pályái
A bánkúti sípályák felvonóinak jelzése. A bányaterületek drótköteles szállítópályái is hasonlóan vannak jelölve.

A turistatérképen nem ábrázolnak minden távvezetéket, de a nagyobbak, amelyek általában messziről is jól láthatók, szinte mindig rajta vannak a térképen. Sajnos a turistatérképeken a tartópilléreket nem szokták jelölni. A kisebb, alacsonyabb vezetékeket a turistatérképek jellemzően nem ábrázolják.

távvezeték jelölése
A területen áthaladó távvezeték jelzése: kis nyilak néznek egymás felé, közöttük apró, a távvezeték vonalára merőleges vonalka.
távvezeték

Ugyancsak vonalas tereptárgyak a kerítések. Az erdészeti céllal használt kerítések ritkán vannak feltüntetve a turistatérképeken, mert ezek nagyon gyakran változnak (habár az áthaladást sok helyen meg tudják akadályozni). Az állandóbb, magánterületet keretező kerítések viszont általában be vannak rajzolva.

kerítés jelölése turistatérképen
Az egykori Lom-hegyi rakétabázist körülölelő kerítés jelzése. A kerítést egy folyamatos vonalból felváltva merőlegesen kiágazó vonalkák jelölik.

Feketével vannak jelölve a szintvonalak mellett azok a domborzatot megváltoztató elemek is, amelyekről terepen ránézésre megállapítható, hogy mesterséges eredetűek. Ilyenek például a bányákban az egyes teraszok szintjei, vagy a hegyoldalakban futó utak oldalában a bevágások.

bányateraszok
A bányában található bányateraszok nem természetes eredetűek, hanem a hegy letermelésekor lettek kialakítva, ezért jelzi a térkép feketével. Az apró vonalak a lejtő irányába mutatnak.
bányaudvar

A határok jelölése a turistatérképeken kakukktojás a többi vonalas tereptárgy mellett, azonban érdemes itt megemlíteni őket. Általában nem is feketével vannak jelölve, hanem lilás-bordós vagy valami más színnel. Azért is érdemes figyelni rájuk, mert ezeket a terepen általában nem lehetséges követni, a terepen nincsenek jelezve! Ilyenek például a megyehatárok, nemzeti parkok, természetvédelmi területek határai.

megyahtár jelölése
A megyehatár itt egy nyiladékban fut, de van, ahol terepen szinte lehetetlen követni.

Pontszerű tereptárgyak

A túrák során rengeteg tárggyal találkozhatsz az utak mentén, amelyek segítenek követni, az úton éppen hol haladsz. Ilyenek például a keresztek, pihenők, emlékhelyek, táblák.

út menti kereszt
Az út menti keresztek segítenek azonosítani, hol tartasz az úton.
pihenő és emlékmű
Az emlékmű jelölése alapján kitalálható a jelentése. A piros szirmok azt mutatják, melyik irányokba lehet kilátni.
emlékmű
temető jelölése
A templomtól északnyugatra kis temetőt jelöl a térkép. Általában már messziről látható a templom tornya, és a temető is könnyen felismerhető.

A vasúti és közúti közlekedéshez kapcsolódóan is sok tárgyat jelölnek a térképek: töltéseket, hidakat, alagutakat, vasúti megállókat.

vasúti alagút jelölése
A vasút alagúton megy át, ezen a részen apró négyzetek mutatják a vonalat. Az alagút előtt és után is a hegyoldalba bevágást tettek a vasút miatt, ezeket mutatják a fekete szempillaszerű vonalak.
vasútállomás
A vasútállomáson (vá.) lehet, hogy van személyzet és jegyvásárlási lehetőség. A vasúti megállóhely (vm.) a gyakorlatban csak egy peron.
hídon áthaladó földút
A földút hídon halad át a csatorna felett.

Szintén pontszerű ábrázolást kapnak a településeken kívüli, vagy a többitől távolabb eső, és fontosabb épületek. Egy tanya, várrom, vagy egy nagy parkban található kastély alaprajzszerűen is lehet jelölve a térképen. A templomok tornya, kápolnák gyakran messziről láthatók. A múzeumok, kastélyok, várak, várromok gyakori célpontjai a túráknak.

településen kívüli épületek
Településen kívül az egyes épületeket külön-külön is jelölheti a térkép. Az épületek a szürke négyszögek.
kilátó és pihenőhely
A „jenga” kilátó jelölése (mint egy bástya a sakkban), mellette pihenőhelyet jelöl a vonal és a két pötty. A kilátótól északra sziklamező és jellegzetes sziklák találhatók.
torony jelölése
Az így jelölt tornyokba nem minden esetben lehet felmászni, de a tájékozódásban nagy segítséget nyújthatnak, mert messziről látszanak. Ezek lehetnek geodéziai, kommunikációs célú tornyok vagy víztornyok is.
geodéziai torony

Túrázó szempontból nagyon jól jöhetnek a pihenőhelyek, esőbeállók. A földvárak, romok, romos épületek pedig gyakori túracélpontok.

esőház és földvár
A jelzett utak elágazásánál esőház áll. Az esőháztól délre a szemközti hegyoldalban egy földvár maradványaira lehet bukkanni. A földvár jelölése igazodik a földvár terepi alakjához, két párhuzamos kör alak, amelyet kis vonalkák kötnek össze.
várrom jelölése
A várakat, várromokat U betű alakú idom jelzi. A várromtól északra víznyelőt jelöl a térkép, a völgyben pedig barlangokat.
várromok távolról
rom jelölése
Az épületromok jelzésénél az L alakú idom széle pöttyözve van meghúzva.

Településeken belül ugyan az épületet nem, de ikonokkal jelzi a térkép az éttermeket, büféket, élelmiszerboltokat. Nemcsak a pihenés, bevásárlás lehet a célja ezek felkeresésének, hanem sok túramozgalom esetén ezeken a helyeken lehet pecséttel igazolni a település felkeresését. A sportpályák nagyon jó tájékozódási segítséget nyújtanak és könnyen azonosíthatók.

múzeum és büfék
Csésze jelzi a büféket, kocsmákat. Pecsételni is ezekre a helyekre érdemes betérni.

Az eddig említettek mellett segítik a tájékozódást a vadvédelmi és vadászati célból elhelyezett tárgyak, a vadetetők, magaslesek, sózók, állandó helyre épített leshelyek. Jó tudni, hogy bizonyos területeken a vadleseket a vadászati időszakban kihelyezik a terepre, majd annak elmúltával visszagyűjtik, így sokszor olyan építményekkel is találkozhatsz, ami a térképen nincs jelölve.

magasles jelölése
A magasles jelölése egy kis U alak, lábon állva. Ezeket általában helyben építik, a „mobil” vadlesek helyét a turistatérképek nem jelzik.
magasles

Fekete pötty jelzi a szintezési vagy háromszögelési pontokat is.

hp
A hegy tetejének közelében található szintezési pont. A háromszögelési pontok is hasonló pöttyel vannak jelezve, azonban nem mindet tartalmazza a turistatérkép.
háromszögelési pont

Természetes tereptárgyak feketével jelölve

Térképolvasás tanulásakor sokakat összezavar, de van néhány olyan, tájékozódást nagyban segítő tereptárgya, ami ugyan nem emberi építésű, mégis fekete színnel jelöli a térkép. Ennek célja az, hogy jobban „kiugorjon” a környező terület ábrázolásából, ne mosódjon össze más jelekkel.

barlang, szikla és sziklafal
Ezen a kis részleten látható egy barlang (az omega alak szája a barlang bejáratának irányát mutatja), feketével van jelölve a jellegzetes szikla. A sziklafal a szintvonalak színével van megrajzolva, de képszerűen.
Vaskapu szikla
sziklamező jelölése
Sziklamező jelölése kis háromszögekkel. Egyik szikla sem nagy és jellegzetes, de a hegyoldal jól láthatóan tele van nagy kövekkel.
barlangok
A hegyen két barlang is van, de éppen ellenkező oldalra néz a barlangok bejárata.
barlangterem
fokozottan védett barlangok
A barlangok jelölése pirossal van telítve, ez jelzi, hogy ezek fokozottan védett barlangok.
víznyelő jelölése
Bár természetes eredetűek, a víznyelők is feketével jelöltek.

A térképen feketével jelölt dolgok általában maradandó tereptárgyak, amelyek nem változnak az újabb térképkiadásokban. A jelzett utak rendszere vagy a növényzet figyelembe vételéhez jó, ha minél frissebb a térképed, de a mesterséges tereptárgyak és egyéb, fekete színnel jelölt jelenségek megtalálásához használhatsz régebbi térképet is.

Érdemes viszont a böngészésekor időnként nagyobb távlatból is ránézni a térképre, elkerülve így nagy félreértéseket!

becsapós I betű
Mielőtt elkezdesz egy nagy hosszú épületet keresni, ami felnyúlik a hegyre, segít a nagyobb távlat: ez a négyszög a PILIS felirat „i” betűje.

A bemutatott térképi jelölések a Cartographia Kiadó turistatérképein használatosak. Minden turistatérképen érdemes túratervezés előtt tanulmányozni a jelkulcsot.